โฆษณา

MyBanner

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลงมือเดินสายไฟสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์

           ถ้าจะว่าไปแล้ว ก่อนที่ผู้เขียนจะทำระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ เป็นระบบไฟฟ้าภายในบ้านคู่ขนานกับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์เดิม ผู้เขียนแทบจะไม่มีความรู้ความชำนาญเรื่องไฟฟ้าเลย ผู้เขียนใช้มัลติมิเตอร์ไม่เป็น จนต้องค้นหาวิธีใช้จากอินเตอร์เน็ต เคยได้ยินเรื่องโซลาร์เซลล์แต่ไม่เคยสัมผัสจริงๆ หรือแม้แต่เคยได้ยินว่ามีอุปกรณ์อิเลคโทรนิกซ์ที่เรียกว่า ไดโอด อยู่ แต่ไม่รูว่ามันทำงานอย่างไร จะกระทั่วถึงเวลาที้ต้องมาทำระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ จึงได้มาศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ก่อนจะลงมือทำ

เริ่มเดินสายไฟของระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์

แผงโซลาร์เซลล์และระบบการใช้งานที่หน่วยงานของรัฐ จัดสรรให้บ้านเรือนที่อยู่ห่างไกลระบบสายส่งของการไฟฟ้า จะมีลักษณะดังรูป คือ จะต่อสายไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าอุปกรณ์คอนโทรลชาร์จเข่าไปที่แบตเตอรี่ และจากแบตเตอรี่ต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ ซึ่งบางบ้านจะเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวกับคอนโทรลชาร์จ แล้วใช้เป็นไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยต่อสายใกล้ๆ ไว้ใกล้ๆ กับเครื่องใช้ไฟฟ้ที่ต้องการใช้งาน ไม่ได้ใช้เป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์อย่างที่ผู้เขียนจัดทำ
ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ที่ผู้เขียนจัดทำ จะใช้วิธีเดินสายไฟฟ้าเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของบ้านลักษณะเดียวกับการเดินสายไฟฟ้า 220 โวลต์ภายในบ้าน เพียงแต่จะร้อยสายไฟเข้าไปในท่อพีวีซี เพื่อให้ดูแตกต่างจากสายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้า 220 โวลต์เดิม และเนื่องจากบ้านผู้เขียนเป็นกระต๊อบอยู่กลางป่า จึงไม่ต้องพิถีพิถัน
ที่หัวเสาของเสาบ้านแต่ละต้น ผู้เขียนจะใช้ลูกเต๋าต่อสายไฟ ติดตั้งไว้ทุกเสา แล้วต่อสายไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ เชื่อมต่อเข้าที่หัวเสาที่อยู่ใกล้แผงโซลาร์เซลล์มากที่สุด (1) แล้วต่อสายไฟเชื่อมต่อเข้ายังหัวเสาต้นถัดไป เพื่อให้สายไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ที่จัดทำ เชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน (2) และที่หัวเสาแต่ละต้น จะทำการต่อสายไฟจากจุดดังกล่าวลงมาที่แบตเตอรี่ที่วางอยู่ที่โคนเสาทุกต้น (3) โดยการต่อสายไฟฟ้าทั้งหมดเป็นการต่อแบบขนาน
วิธีการนี้ทำให้เวลาที่มีแสงแดด ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ จะไหลเข้าแบตเตอรี่ทุกลูกพร้อมๆ กัน แต่ก็เป็นไปตามหลักการของไฟฟ้ากระแสตรง คือที่ปลายสายที่อยู่ไกลออกไปจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้จะลดลง วิธีการแก้ไขที่ผู้เขียนใช้ คือ จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มแล้ว ต่อสายไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ เข้าที่ปลายหัวเสาแต่ละต้น ซึ่งจะให้ระบบแผงโซลาร์เซลล์ที่บ้านผู้เขียนมีลักษณะเป็นโครงข่ายรูปดาวดังรูป
อย่างไรก็ดีในขณะที่ผู้เขียนทำบทความเรื่องนี้ ที่บ้านผู้เขียนมีแผงโซลาร์เซลล์ที่ต่อเข้าไปภายในบ้าน เป็นแผงโพลี่คริสตรัลไลน์ขนาด 120 วัตต์เพียงแผงเดียว คือมีเฉพาะแผงที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเท่านั้น แต่ด้วยระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ที่ผู้เขียนจัดขึ้น แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 120 วัตต์ดังกล่าว สามารถใช้ให้แสงสว่างด้วยดวงไฟแอลอีดี 4 โวลต์ประมาณ 12 ดวงได้ตลอดทั้งคืน สามารถดูทีวี 12 โวลต์ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง และสามารถใช้คอมพิวเตอร์แบบเน็ตบุคซึ่งใช้ไฟฟ้า 18 โวลต์ได้อีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน
JSEcoin

ป้ายโฆษณา a-ads.com