โฆษณา

MyBanner

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คอนโทรลชาร์จ กับไดโอด


มีอุปกรณ์ 2 ชนิด ที่เราต้องทำความรู้จักก่อนใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ คือ อุปกรณ์ที่เรียกว่า คอนโทรลชาร์จ และไดโอด สำหรับการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์ทั้งสองอย่างนี้จะทำงานเหมือนกัน และใช้แทนกันได้เมื่อจำเป็น

ทำไมต้องใช้คอนโทรลชาร์จ หรือไดโอด

โดยปรกติแผงโซลาร์เซลล์ เมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์แผงโซลาร์เซลล์จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมา แต่เมื่อนใดก็ตามที่ไม่มีแสงแดด จะกลายเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีประโยชน์ที่ดึงไฟฟ้ากลับไปเผาเล่นเฉยๆ
ดังนั้น ถ้าเราต่อสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าแบตเตอรี่โดยตรง เวลาที่มีแสงแดด ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จะไหลเข้าแบตเตอรี แต่ถ้าไม่มีแสงแดดไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลกลับไปที่แผงโซลาร์เซลล์แทน ดังนั้นเครื่องคอนโทรลชาร์จ หรือไดโอด จะทำหน้าที่หลักในการป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลย้อยกลับจากแบตเตอรี่ไปที่แผงโซลาร์เซลล์

เมื่อไรจะใช้คอนโทรลชาร์จ เมื่อไรจึงจะใช้ไดโอด

อุปกรณคอนโทรลชาร์จ ยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง คือควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าให้ชาร์จลงแบตเตอรี่ด้วยอัตราที่สม่ำเสมอประมาณ 20 แอมป์ต่อชั่วโมง ส่วนไดโอดจะทำหน้าที่เป็นเช็กวาล์วไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับเพียงอย่างเดียว
การจะเลือกใช้อุปกรณ์คอนโทรลชาร์จ หรือไดโอด จะมีเกณฑ์คร่าวๆ คือ ถ้าแผงโซลาร์เซลล์จำนวนไม่มากนัก เช่น 1 – 2 แผง หรือคิดเป็นปริมาณไฟฟ้ารวมแล้วไม่เกิน 20 แอมป์ ถ้ายังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์โทรลชาร์จ ให้เลือกใช้ไดโอดแทนไปก่อน แต่ถ้ามีแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คอนโทรลชาร์จเพื่อควบคุมไม่ให้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ไหลลงแบตเตอรี่ในปริมาณที่มากเกินไป
ที่บ้านผู้เขียนไม่ใด้ใช้อุปกรณ์คอนโทรลชาร์จ เนื่องจากอุปกรณ์คอนโทรลชาร์จที่ได้รับบริจาคมาเสียใช้การไม่ได้ และในรัศมี 50 กิโลเมตรจากบ้านผู้เขียนไม่มีร้านรับซ่อมเครื่องใข้ไฟฟ้าที่สามารถซ่อมอุปกรณ์คอนโทรลชาร์จได้ ดังนั้นผู้เขียนจึงเลือกใช้ไดโอดเป็นหลัก และในช่วงที่ผู้เขียนทำบทความชุดนี้ที่บ้านผู้เขียนยังมีแผงโซลาร์เซลล์จำนวนไม่มากนัก

ป้ายโฆษณา a-ads.com