โฆษณา

MyBanner

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การตรวจสอบว่าสายไฟขาดหรือไม่ปรกติมัลติมิเตอร์คุณภาพสูง หรือที่ราคาแพง จะสามารถใช้ตรวจเช็กได้ว่าสายไฟฟ้ามีปัญหาเรื่องสายไฟขาดภายในหรือไม่ แต่มัลติมิเตอร์ราคาถูกจะทำไม่ได้ แต่อย่างไรก็ดี เราสามารถประยุกต์ใช้การวัดความด้านทานของวัสดุ มาใช้ในการตรวจสอบว่าสายไฟขาดภายในสายได้หรือไม่ 

 โดยการใช้เข็มวัดสีแดง และเข็มวัดสีดำของมัลติมิเตอร์จี้ที่ปลายของสายไฟทั้งสองข้าง แล้วหมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ไปที่กลุ่มวัดความต้านทาน โดยเลื่อนมาที่ความต้านทานตำสุด ถ้าสายไฟไม่ขาดบนจอแสดงผลของมัลติมิเตอร์จะแสดงผลออกมาในลักษณะดังรูป (เป็นค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าของวัสดุ)


 แต่ถ้าสายไฟมีการขาดตอนภายในสาย บนจอแสดงผลของมัลติมิเตอร์จะแสดงผลออกมาดังรูป


ป้ายโฆษณา a-ads.com