โฆษณา

MyBanner

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การต่อไดโอดกับแผงโซลาร์เซลล์


สำหรับการต่อสายไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์มาที่อุปกรณ์คอนโทรลชาร์จ และต่อสายไฟฟ้าจากคอนโทรลชาร์จเข้าแบตเตอรีจะไม่ยุ่งยากมากนัก เพราะที่ตัวอุปกรณ์คอนโทรลชาร์จจะมีแผงต่อสายไฟที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์แสดงชุดเจน เพียงแต่ต่อสายไฟให้ถูกต้องเท่านั้น
แต่สำหรับการต่อไดโอดกับแผงโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นแผงชนิดใด จะต้องเลือกต่อที่สายไฟฟ้าขั้วบวกที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์เพียงเส้นเดียว โดยในการต่อไดโอด จะให้ด้านโคนของไดโอด หรือขั้วบวกของไดโอดกรณีที่เป็นไดโอดบริด ต่อเข้ากับสายไฟฟ้าที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์ ส่วนด้านปลายของไดโอด หรือขั้วลบกรณีที่เป็นไดโอดบริด จะต่อกับต่อกับสายไฟที่ต่อเข้ากับขั่วบวกของแบตเตอรี่ และสายไฟฟ้าที่เป็นสายขั้วลบที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์ จะต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ดังภาพจำลองในรูปถัดไป
สำหรับการเลือกไดโอดมาใช้ ควรเลือกไดโอดสำหรับแอมป์สูงๆ เป็นหลัก ถ้าใช้ไดโอดสำหรับแอมป์ต่ำๆ จะทำให้ไดโอดไหม้เวลาที่มีแสงแดดจัด
นอกจากอุปกรณ์ 2 อย่างที่กล่าวมาแล้ว ในการทำระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์สำหรับเป็นระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ยังมีอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์อีกหลายอย่างที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งผู้เขียนจะได้นำเรื่องราวมาเสนอในโอกาสต่อไป

ป้ายโฆษณา a-ads.com