โฆษณา

MyBanner

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ใช้ regulator เบอร์ 7805 ช่วยแปลงไฟจาก 12 โวลต์ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ 5 โวลต์


 
               เนื่องจาก ที่บ้านผู้เขียนไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบ AC 220 volt แบบบ้านอื่นๆ เขา แต่เป็นไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้า DC 12 volt ดังนั้นเวลาจะซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ามาแต่ละชิ้น จะต้องดูว่าใช้กับระบบไฟฟ้าที่มีอยู้ได้หรือไม่
เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้ซื้ออุปกรณ์ตัวหนึ่งมา เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ รับสัญญาณอินเตอร์เน็นจากระบบ 3G/4G มาแปลงเป็นสัญญาณ wifi เพื่อให้คนในครอบครัวได้ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งปรกติอุปกรณ์ในกลุ่มนี้จะสามารถใช้กับระบบไฟฟ้า DC ได้อยู่แล้ว เพราะในกล่อมอุปกรณ์ที่เราซื้อมาทุกกล่่องจะมีอะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้าจากระบบ AC 110/220 volt ไปเป็นระบบไฟฟ้า DC แถมมาให้ด้วย เพียงแต่เราต้องดูที่ด้านล่างของตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟว่า output ของอุปกรณ์ดังกล่าวออกมาเป็นกี่โวลต์ อย่างอุปกรณ์ที่ผู้เขียนซื้อมาดังในรูป เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า แบบ DC ที่ประมาณ 5 โวลต์


ต้องใช้ เรกูเรเตอร์ ช่วย


ปัญหาที่ผู้เขียนเจอก็คือ ไฟฟ้าที่เราใข้อยู่เป็นระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ ถ้านำมาต่อเข้าอุปกรณ์ตัวที่ซื้อมานี้ อุปกรณ์จะไหม้และใช้การไม่ได้ทันที่ บังเอิญผู้เขียนรู้จักกับร้านที่รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าในตลาดที่อำเภอ จึงนำปัญหานี้ไปปรึกษากับร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว ทางร้านก็ได้แนะนำว่าให้ใช้ตัวอุปกรณ์ อิเลคทรอนิกชนิดหึ่ง ที่เรียกว่า "เรกูเรเตอร์" โดยทางร้านแนะนำให้ใช้เรกูเรเตอร์เบอร์ 7805 เป็นเรกูเรเตอร์ที่รับไฟฟ้าเข้าที่ 12 โวลต์ แต่ให้ไฟฟ้่าขาออกที่ประมาณ 5 โวลต์ ซึ่งตัวเรกกูเรเตอร์เบอร์ 7805 จะลักษณะดังรูปข้างต้น 
ในรูปข้างจะแสดงให้เห็นด้วยว่า เราจะต้องต่อสายไฟฟ้าป้อนเข้าที่ขาไหน และต่อสายไฟฟ้าขาออกที่ขาไหนของตัวเรกูเรเตอร์บ้าง


ตัวเรกกูเรเตอร์จะต้องติดแผ่นระบายความร้อน ซึ่งผู้เขียนหาแผ่นอะลูมิเนียมเก่า มาต่อติดกับตัวเรกูเเตอร์ และต่อสายไฟฟ้าดังรูปข้างต้น ผู้เขียนไม่ได้บัดกรีเพราะไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เ.ฃลล์แรงไม่พอสำหรับการบัดกรี เลยใช้ข้อต่อมาต่อสายไฟฟ้าเข้ากับขาอุปกรณ์ดังรูป


ผู้เขียนลองต่อสายไฟฟ้่าจากระบบไฟฟ้าที่ใช้อยู่เข้ากับสายไฟฟ้าที่ต่ออยู่กับตัวเรกูเรเตอร์และใช้มิเตอร์วัดดูจะพบว่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จะอยู่มี่ประมาณ 5 โวลต์ดังรูป


ในการต่อสายไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้า DC มักจะมีปัญหาเรื่องการสลับขั่วของสา่ยไฟฟ้า โดยเฉพาะจุดที่ต้องมีการถอดเข้าถอดออกบ่อยๆ เรื่องนี้ ได้คำแนะจากร้านซ่อมไดนาโมรถยนต์ว่าให้ใช้ข้อต่อสายทองเหลืองต่อดังรูป คือขัวบวกให้ใช้ตัวต่อตัวผุู้ ส่วนขั้วลบให้ให้ข้อต่อสายไฟฟ้าตัวเมีย เวลาถอดสายไฟฟ้าเข้าออกจะได้มีต้องกังวลเรื่องขั้วบวกหรือขั้วลบ 


เมื่อทำการต่อสายไฟฟ้าเรียบร้อย กูถึงเวลาลองใช้กับอุปกรณ์ ซึ่งเมื่อต่อสายไฟฟ้าที่ผ่านการแปลงของตัวเรกูเรเตอร์แล้ว ปรากฏว่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ wifi เราสามารถทำงานได้ปรกติไม่มีปัญหา นอกจากนี้ผู้เขียนได้ติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้าที่ขัวขาออกของเรกกูเรเตอร์ไว้ด้วย เพื่อติดตามการใช้ไฟฟ้าของตัวอุปกรณ์ ดังรูปถัดไป


ป้ายโฆษณา a-ads.com