โฆษณา

MyBanner

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การตรวจเช็กหาขั้วบวก/ขั้วลบของไฟฟ้ากระแสตรง


ในการจัดทำระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ หรือระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์นั้น มีสิ่งที่เป็นกฏเหล็กสำคัญข้อหนึ่งคือ ห้ามต่อสายไฟสลับขั้วไฟฟ้ากัน นั่นหมายถึง เราต้องทราบว่า ที่ปลายสายไฟเส้นไหนเป็นสายไฟของขั้วบวก สายไฟเส้นไหนเป็นสายไฟของขั้วลบ ก่อนที่จะทำการต่อสายไฟฟ้าในทุกๆ ครั้ง
โดยปรกติ บนหน้าปัดของมัลติมิเตอร์จะไม่มีช่องสวิตช์สำหรับให้ตรวจสอบว่าจุดที่ตรวจสอบเป็นขั้วบวก หรือขั้วลบ แต่เราสามารถประยุกต์ใช้วิธีการวัดค่าโวลต์ของไฟฟ้ากระแสตรงในการตรวจสอบว่า ที่จุดตรวจสอบ จุดใดเป็นขั้วบวก จุดใดเป็นขั้วลบได้

วิธีการตรวจสอบ จะใช้เข็มวัดสีแดง และสีดำจี้ที่จุดที่ต้องการวัด อาจะเป็นปลายสายไฟ, ขั้วแบตเตอรี่, จุดต่อสายไฟเป็น ถ้าผลตัวเลขที่แสดงบนจอแสดงผลของมัลติมิเตอร์แสดงค่าเป็นเลขบวกตามปรกติ (รูปถัดไป) แสดงว่า ปลายเข็มวัดสีแดง จี้อยู่ขั้วบวก ส่วนปลายเข็มวัดสีดำ จี้อยู่ที่ขั้วลบ
แต่ถ้าบนจอแสดงผลของมัลติมิเตอร์และค่าเป็นตัวเลขติดลบ หรือมีเครื่องหมายลบปรากฏอยู่ข้างหน้า (รูปถัดไป) แสดงว่า ในขณะนั้น ปลายเข็มวัดสีแดง จี้อยู่ขั้วลบ และปลายเข็มวัดสีดำ จี้อยู่ที่ขั้วบวก
และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนว่าปลายสายไฟเส้นใดเป็นสายไฟขั้วบวก ปลายสายไฟเส้นใดเป็นปลายสายไฟขั้วลบ ให้ใช้เทปพันสายไฟสีดำพันที่ฉนวนหุ้มสายไฟเส้นที่ตรวจเช็กแล้วทราบว่าเป็นขั้วลบทุกครั้ง เพื่อกันลืมและไม่ต้องตรวจเช็กกันบ่อยๆ (แต่ควรจะตรวจเช็กทุกครั้งที่มีการต่อสายไฟ)

ป้ายโฆษณา a-ads.com