โฆษณา

MyBanner

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การตรวจสอบขั้วของไดโอด


ไดโอดเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกซ์ที่จำเป็นอย่างหนึ่ง ของการใช้ระบบไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการต่อสายไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จเข้าแบตเตอรี่โดยไม่ใช้อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ หรือคอนโทรบชาร์จ จะใช้ไดโอดแทน ซึ่งจะช่วยไม่ให้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ไม่ไหลย้อนกลับมาที่ตัวแผงโซลาร์เซลล์เวลาที่ไม่มีแสงแดด ไดโอดมีหลายชนิด แต่ในที่นี้ขอพูดถึงเฉพาะไดโอดธรรมดาที่มีขา 2 ขาดังรูปข้างต้น
การต่อไดโอที่สายไฟขั้วบวกจากแผงโซลาร์เซลล์
ไดโอดจึงทำหน้าเป็นเช็ควาล์วทางไฟฟ้า ดังนั้นการต่อไดโอดจึงต้องหันขั้วให้ถูกต้อง โดยดูว่าเราต้องการให้กระแสไฟฟ้า ไหลจากทางไหนไปทางไหน และไม่ต้องการให้กระแสไฟฟ้าไหลย้อนจากทางไหนไปทางไหน
ปรกติที่ตัวไดโอดจะมีแถบสีขาวคาดไว้ ซึ่งหมายถึงด้านปลาย ส่วนฝั่งที่ไม่มีแถบสีจะเป็นด้านโคน คือไฟฟ้าจะไหลจากด้านโคนไปด้านปลาย แต่ถ้าแถบสีไม่ชัดหรือเลือนหายไป การตรวจสอบด้านโคนและด่านปลายของไดโอดจะใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจสอบแทน
โดยการหมุนสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ไปยังจุดตรวจสอบไดโอด ซึ่งแถบด้านล่างข้างตัวสวิตช์ของมัลติมิเตอร์ จากนั้นจะใช้เข็มวัดทั้งสีแดง และสีดำของมัลติมิเตอร์จี้ไปที่ขาของไดโอดทั้งสองฝั่ง ถ้าบนมิเตอร์แสดงค่าตัวเลขเป็นเลข 1 อย่างเดียวดังรูป ให้สลับตำแหน่งการจี้ของเข็มวัดของมัลติมิเตอร์เป็นตรงข้าม
หลังจากสลับตำแหน่งเข็มวัดที่จี้ที่ขาของไดโอดแล้ว ถ้าไดโอดไม่เสีย บนจอแสดงผลจะแสดงค่าของไดโอดตัวที่สอบออกมาดังรูป ซึ่งหมายถึง ขาของไดโอดที่เข็มวัดสีแดงจี้อยู่เป็นด้านโคนของไดโอด ส่วนขาของไดโอดที่เข็มวัดสีดำจี้อยู่เป็นด้านปลายของไดโอด

ป้ายโฆษณา a-ads.com