โฆษณา

MyBanner

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เริ่มต้นกับชีวิต 12 โวลต์


เนื้อหาในบล็อกนี้ เริ่มต้นจากการที่มีญาติช่วยบริจาคแผงโซลาร์เซลล์พร้อมกับแท่นติดตั้ง และอุปกรณ์ตอนโทรลชาร์จจำนวน 1 ชุด ซึ่งทันที่ได้รับแผงโซลาร์เซลล์ดังกล่าวมา ทำให้ต้องหาวิธีนำมาใช้ประโยชน์ โดยสิ่งที่คิดไว้คือ ต้องทำระบบไฟฟ้าภายในบ้านเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ โดยต้องเดินสายไฟคู่ขนานกับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์เดิม โดยระบบไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบต้องเป็นอิสระต่อกัน หมายถึง สามารถใช้ทั้งระบบไฟฟ้า 220 โวลต์และ ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ไปพร้อมๆ กันโดยไม่มีผลกระทบใดๆ แต่สิ่งที่ต้องเริ่มดำเนินการก่อนเรื่องอื่นๆ คือ ต้องศึกษาหาองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ซึ่งเป็นที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเรื่องที่ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมี ดังนี้
  
-ต้องรู้ว่าไฟฟ้ากระแสตรง (D.C.) กับไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C.) ต่างกันอย่างไร
 
ที่จริงการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคปัจจุบัน จะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าตลอดเวลา เพียงแต่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรง หรือกระแสสลับเท่านั้น
 -ต้องรู้จักหลักการเลือกใช้สายไฟ และต้องแยกแยะขั้วบวกและขั้วลบที่ปลายสายไฟเป็น
 
ในต่างจังหวัดที่ทางการไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้ตามบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ห่างไกล จะพบปัญหาเรื่องสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ใหม้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรื่องสีของสายไฟ ทำให้เกิดการต่อสายไฟผิดขั้ว
 -ต้องรู้จักการใช้มัลติมิเตอร์

อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ คือ มัลติมิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าได้หลายค่า สำหรับท่านที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้มิเตอร์วัดค่าดังกล่าว ควรเลือกใช้เป็นตัวเลขแทนแบบเข็ม สำหรับการวัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับการทำระบบไฟฟ้า 12 โวลต์นั้น ไม่จำเป็นต้องมีความละเอียดมากนัก
 
-ต้องรู้จักเรื่องของแรงดันไฟฟ้าโวลต์สูง และโวลต์ต่ำต่างกันอย่างไร

ในปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์มีทั้งที่ใช้ระบบโวลต์ต่ำ, และโวลต์สูง ซึ่งการเลือกใช้ระบบแรงดันไฟฟ้าแบบใดแบบหนึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

ป้ายโฆษณา a-ads.com