โฆษณา

MyBanner

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การวัดค่าความต่างศักดิ์หรือวัดโวลต์ของไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟฟ้าบ้านที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะมี 2 ระบบคือ 110 โวลต์ และ 220 โวลต์ สำหรับประเทศไทยจะเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ สำหรับการวัดค่าความต่างศักดิ์หรือค่าโวลต์ของไฟฟ้ากระแสสลับด้วยมัลติมิเตอร์ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มความต่างศักดิ์ไม่เกิน 200 โวลต์ และกลุ่มความต่างศักดิ์ไม่เกิน 750 โวลต์ สำหรับตำแหน่งสวิตช์สำหรับการวัดค่าโวลต์ของไฟฟ้ากระแสสลับบนมัลติมิเตอร์จะอยู่ข่างกรอบด้านขวาของตัวสวิตช์ ซึ่งในการวัดค่าโวลต์ของไฟฟ้ากระแสสลับในบ้านเราจะหมุนสวิตช์ไปที่ 750 โวลต์ จึงจะสามารถว่าค่าโวลต์ของไฟฟ้าที่อยู่ในสายไฟของระบบไฟฟ้าบ้านได้

กลับไปที่บทความเรื่อง : การใช้มัลติมิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์

ป้ายโฆษณา a-ads.com